Usluge i radovi

„Izoprogres“ A.D. pruža sledeće usluge:

Projektovanje – izvodi se u sklopu izgradnje novih objekata i u toku procesa održavanja tih objekata, kada investitor poseduje nepotpunu tehničku dokumentaciju, ili kada uopšte ne poseduje dokumentaciju. Izrada tehničke dokumentacije obuhvata izradu: glavnih projekata, izvođačkih projekata, projekata izvedenog objekta i elaborata.

Termoizolaterski radovi – najzastupljenija su usluga koju pruža P.D. „Izoprogres“ A.D. i sa ponosom možemo istaći da smo u ovoj delatnosti jedna od najboljih firmi u zemlji. P.D. „Izoprogres“ A.D. izvodi termičke i akustične izolaterske radove na: postrojenjima termoelektrana, rafinerija i petrohemije, gradskim toplanama, industrijskim hladnjačama.

 

 

 

Šamoterski radovi – u proteklih 5 godina P.D. „Izoprogres“ A.D. je razvio i uslugu šamotiranja u saradnji sa kooperantima, koristeći najkvalitetnije atestirane materijale po zahtevima Naručioca.

 

 

 

Skelarski radovi – sopstvenim resursima izrađujemo metalne i drvene skele, skele koje imaju oslonac na tlu ili koje se vezuju za pojedine delove na objektu, viseće i pokretne skele svih dimenzija i otpornosti. Svaku napravljenu skelu pregleda odgovarajuća služba zaštite na radu na objektu na kome se skela nalazi.

 

 

 

Završni radovi u građevinarstvuP.D. „Izoprogres“ A.D. izvodi ostale građevinske radove, uključujući i specijalizovane radove, zasebno ili uz izolaterske radove, i oni obuhvataju: prethodne radove, pripremne radove, glavne građevinske radove, zanatske radove, radove na montaži opreme i instalacija, završne radove

Čišćenje objekata (industrijsko) – uspešno se bavimo čišćenjem industrijskih pogona i kotlarnica od raznih praškastih, zrnastih i komadnih materijala i nečistoća, robusnim industrijskim usisivačima.

 

 

 

 

U nastavku se nalazi naša referenc lista, kao i opis usluga koje smo pružili.

TENT A:
– Kompletna izrada i montaža termičke izolacije, investicije i održavanje (termička izolacija elektrofiltera, kotlova, svih vrsta cevovoda, armature, posuda itd.) TE „Nikola Tesla – A“, Obrenovac, (2×210+3×315+300) MW
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije ELEKTROFILTERA, TE „Nikola Tesla – A“, Obrenovac, (2×210+3×315+300): Blok A4, Blok A6, Blokovi A1 i A2
– Glavni projekat termičke izolacije parne turbine 308,5MW – TENT A Obrenovac
– Sanacija plafona kotla zidova, gorionika, rosta
– Recirkulacioni kanali, gorionika uglja blok A4
– Kapitalni remont bloka 4 (2007 god.)
– Kapitalni remont bloka 6 (2008 god.)
– Sanacija vatrostalnih konstrukcija u okviru remonta na bloku A2 (2008 god.)
– Remont vatrostalne konstrukcije na blokovima A1 i A5 (2008 god.)
– Remont vatrostalne konstrukcije na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6 (2009 god.)
– Remont građevinsko vatrostalnih konstrukcija na bloku A6 (2010. god.)
– Remont vatrostalnih konstrukcija blokovi A1-A5 (2010. i 2011. god.)
– Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, levkova kotla, otvora na blokovima: A1:A5 u 2010. godini – ugradjeno 50 tona betona (2010. god.)
– Kapitalni remont bloka A6 za 2010-u godinu – ugradjeno 1350 tona betona (2010. god.)
– Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, zidova ekonomajzera, plamenog mosta, zidova ložišta kotla otvora na bloku: A1:A6 u 2011. godini – ugradjeno 330 tona betona (2011. god.)
– Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, plafona kotla, zidova ekonomajzera, plamenog mosta, zidova kotlova i dr. Blokova 1, 2, 3, 4, 5, 6 TENT A – ugradjeno 362 tona betona (2012. god.)
– Blokovi 1-6, vatrostalne konstrukcije TENT-A, remont i održavanje: recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rostova, mazutnih gorionika, plamenih mostova, zidova konventivnog dela kotla, plafona kotlova i dr. na TENT A – Obrenovac (2013. god.)
– Popravka vatrostalnih konstrukcija blokova A1-A6 (2014. god.)
– Vatrostalne konstrukcije A3 – ugradjeno 365 tona betona (2014. god.)
– Remont vatrostalnih konstrukcija A1, A2, A4, A5 I A6 – ugradjeno 470 tona betona (2014. god.)
– Mašinsko usisavanje pepela iz komora izolacionog plafona na koti 60m
– Usisavanje prašine u GPO
– Odsisavanje pepela ugljene prašine i azbestnih vlakana, blok A5
– Čišćenje plafona kotla A-1 i izolacionog plafona
– Mašinsko čišćenje kotlarnice A-3
– Mašinsko čišćenje u okviru kapitalnog remonta bloka 6 (2008. god.)
– Građevinski (limarski i krovopokrivački radovi)
– Probno čišćenje kotlarnice A-2, (2003. god.)
– Usisavanje ugljene prašine sa kablovskih trasa, podesta, pajnera i ostalih delova postrojenja dopreme uglja GPO i kosim mostovima (2006. god.)
– Mašinsko usisavanje kotlarnice blokova A3,A4 i A5 (2006. god.)
– Održavanje u čistom stanju glavnih pogonskih objekata i postrojenja TENT A (2009, 2010, 2011. god.)
– Čišćenje GPO i kosih mostova industrijskim usisivačima (radjeno na TENT A, TENT B, TE Kolubara i TE Morava) 2006, 2007 i 2008 u vrednosti od preko 150.000.000,00. dinara.

TENT B:
– Kompletna izrada i montaža termičke izolacije, investicije i održavanje (termička izolacija elektrofiltera, kotlova, svih vrsta cevovoda, armature, posuda itd.) TE „Nikola Tesla – B“, Ušće kod Obrenovca, (2×615) MW
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije ELEKTROFILTERA, TE „Nikola Tesla – B“, Ušće kod Obrenovca, (2×615) MW, Blok B2
– izrada i montaža kompletne termičke izolacije turbine (suvi postupak), TE „Nikola Tesla – B“, Ušće kod Obrenovca, Blok II 615 MW
– Glavni projekat termičke izolacije parne turbine 620MW TENT B
– Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B2
– Kapitalni remont bloka B1 (grad. radovi)
– Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B1 i B2
– Šamoterski radovi bloka B1 i B2 (2008. i 2009. god.)
– Šamoterski radovi u toku remonta B1 i B2 (2010. god.)
– Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B2 – ugradjeno 89 tona betona (2010. god.)
– Sanacija dotrajalog šamotnog ozida u recirkulacionim postrojenjima bloka B1 – 420 tona betona (2012. god.)
– Šamoterske usluge u toku remonta bloka B1 i bloka B2 – 210 tona betona (2012. god.)
– Čišćenje elektrokablovske staze na dopremi uglja, prelazna zgrada I i II, kosi mostovi T1,T2, T6 i T7 i polarni stub
– Usisavanje prašine u kotlarnicama na – TENT B , blok B1 i B2
– Održavanje u čistom stanju glavnih pogonskih objekata i postrojenja TENT B(2009, 2010, 2011. god.)
– Čišćenje GPO i kosih mostova industrijskim usisivačima (2006, 2007, 2008. god.)

TE KOSTOLAC:
– Kompletna izrada i montaža termičke izolacije, investicije i održavanje (termička izolacija elektrofiltera, kotlova, svih vrsta cevovoda, armature, posuda itd.)
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije ELEKTROFILTERA,  TE „Kostolac – A“, Kostolac, (2×50+210) MW, Blok A1 – kotao 1 i 2, Blok A2; TE „Kostolac – B“, Drmno kod Kostolca, (2×348) MW, Blok B2
– Urađen projekat termičke izolacije bloka B1 na termoelektrani TE Kostolac B Drmno
– Urađen projekat termičke izolacije gorionika ugljenog praha, kanala aero smeše, kanala sekundarnog vazduha i OFA kanala na bloku B1 na termoelektrani TE Kostolac B Drmno
– Glavni projekat izolacije kotla K1 na TE Kostolac A
– Glavni projekat izolacije elektrofiltera na bloku A1 kotla K1 na TE Kostolac A
– Glavni projekat termičke izolacije turbine K-200 – 130 snage 210 MW – suvim postupkom
– Glavni projekat termičke izolacije kanala hladnih dimnih gasova“ na TE „Kostolac A“, blok 210MW
– Održavanje dimnjaka – sanacija 17. lamele dimnjaka (2008. god.)
– Adaptacija bloka TEKO B2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera – šamoterski radovi tokom 2010. godine – 230 tona betona (2010. god.)
– Industrijsko usisavanje kotla K2 (2006. god.)

TE MORAVA:
– Kompletna izrada i montaža termičke izolacije, investicije i održavanje (termička izolacija elektrofiltera, kotlova, svih vrsta cevovoda, armature, posuda itd.), TE „Morava“ – Svilajnac, (100) MW
– Čišćenje pepela u kotlovskom postrojenju u remontu 2004
– Čišćenje mazutnih rezervoara 2 kom u maloj kotlarnici
– Čišćenje pepela plafona kotla
– Mašinsko čišćenje kotlovskog postrojenja – REMONT (2005. god.)
– Industrijsko usisavanje kotlovskog postrojenja (2006. god.)
– Mehaničko čišćenje kotlovskog postrojenja i dopreme uglja (2007. god.)
– Održavanje u čistom stanju glavnih pogonskih objekata i postrojenja (2010, 2011. god.)
– Šamoterski radovi na kotlu OP 380 B (2010. god.)
– Građevinsko održavanje – šamoterski radovi (2010. god.)

TE KOLUBARA:
– Kompletna izrada i montaža termičke izolacije, investicije i održavanje (termička izolacija elektrofiltera, kotlova, svih vrsta cevovoda, armature, posuda itd.), TE „Kolubara – A“, Veliki Crljeni, (3×32+55+110) MW
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije turbine (suvi postupak), TE „Kolubara – A“, Veliki Crljeni, Blok V 110 MW
– Usisavanje kotla K6
– Čišćenje krova kotla 4 i kote dodavaca kotla 3 od naslaga pepela
– Čišćenje međuplafonskog dela kotla
– Odstranjivanje abrazivne prašine u radionici čelične konstrukcije
– Održavanje u čistom stanju glavnih pogonskih objekata i postrojenja (2006, 2007, 2008, 2009,  2010, 2011. god.)
– Šamoterski radovi na ozidu kotla 6 (2004. god.)
– Adaptacija bloka TEKO B2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera (2010. god.)

TE KOSOVO:
– Kompletna izrada i montaža termičke izolacije, investicije i održavanje (termička izolacija elektrofiltera, kotlova, svih vrsta cevovoda, armature, posuda itd.), TE „Kosovo – A“, Obilić, (60+120+3×200) MW, TE „Kosovo – B“, Obilić, (2×239) MW
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije turbine (suvi postupak, TE „Kosovo – A“, Obilić, Blok III 210 MW, TE „Kosovo – B“, Obilić, Blok I 300 MW

TE „Schwarze Pumpe“, (36×50) MW:
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije (tople i hladne)

TE „Gorlitz“, (2×210) MW:
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije (tople i hladne)

TE „Boxberg“, (4×239) MW:
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije (tople i hladne)

TE „Cotbus“, (3×300) MW:
– Izrada i montaža kompletne termičke izolacije (tople i hladne)

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO:
– Izrada i montaža termičke izolacije, investicije, održavanje i remont (termička izolacija kotlovskih postrojenja, reaktora, kolona, cevovoda, izmenjivača toplote, različitih vrsta rezervoara itd.)

RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD:
– Izrada i montaža termičke izolacije, investicije, održavanje i remont (termička izolacija kotlovskih postrojenja, reaktora, kolona, cevovoda, izmenjivača toplote, različitih vrsta rezervoara itd.)

RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD:
– Izrada i montaža termičke izolacije, investicije, održavanje i remont (termička izolacija kotlovskih postrojenja, reaktora, kolona, cevovoda, izmenjivača toplote, različitih vrsta rezervoara itd.)
– Šamotiranje kotla II
– Sanacija peći H-2601 na sekundarnom procesnom postrojenju u RNS (2008. god.)

 

Reference Projektovanje Termoizolaterski
radovi
Šamoterski
radovi
Investicije Čišćenje
objekata
TE „Nikola Tesla – A“, Obrenovac
TE „Nikola Tesla – B“, Ušće kod Obrenovca
TE „Kostolac – A“, Kostolac
TE „Kostolac – B“, Drmno kod Kostolca
TE „Kosovo – A“, Obilić
TE „Kosovo – B“, Obilić
TE „Kolubara – A“, Veliki Crljeni
TE „Morava“, Svilajnac
TE „Gacko“, Gacko
TE-TO „Novi Sad“, Novi Sad
TE „Schwarze Pumpe“, Nemačka
TE „Gorlitz“, Nemačka
TE „Boxberg“, Nemačka
TE „Cotbus“, Nemačka
„Rafinerija nafte Pančevo“, Pančevo
„Rafinerija nafte Novi Sad“, Novi Sad
„Rafinerija nafte Beograd“, Beograd
„Messer Tehnogas“, Smederevo
„Potisje – Kanjiža“, Kanjiža
„Kombinat Kosovo“, Obilić
„Kombinat Trepča“, Kosovska Mitrovica
„Hemijska Industrija Pančevo“, Pančevo
„Hemijska Industrija Zorka“, Šabac
„Prva Iskra“, Barič
„Rudarsko topioničarski basen Bor“, Bor
„Hemijska industrija Lojna“, Lojna
Fabrika metanola i amonijaka „Marsa El Brega“, Libija
Petrohemijska industrija „Neratovice“, Češka
„Metalurški Kombinat Smederevo“, Smederevo
„Željezara Zenica“, Zenica
„Lafarge Beočinska fabrika cementa“ A.D.
Fabrika cementa u Beočinu
Fabrika cementa u Kosjeriću
Fabrika cementa u Novom Popovcu
Fabrika cementa „Umag“, Umag
Fabrika cementa „Pljevlja“, Pljevlja
Fabrika cementa u Solinu kod Splita
Fabrika cementa „Podsused“ u Zagrebu
Fabrika cementa u Đeneral Jankoviću
„Takovo“, Gornji Milanovac
„Industrija piva Beograd“, Beograd
„Industrija piva“, Svetozarevo
„Poljoprivredni kombinat“, Peć
„Poljoprivredni kombinat Beograd“, Beograd
„Poljoprivredni kombinat“, Dubrovnik
„Vojno – građevinska direkcija“, Zemun
„Goša“, Smederevska Palanka
„Fabrika kablova“, Svetozarevo
„Siporex“, Tuzla
„Keramička industrija“, Skoplje
„Kanarevo brdo“ stambeno naselje u Beogradu
„SUP“, Beograd
„Tehnogas“, Beograd
„Fabrika šećera“, Župa
KBC „Bežanijska kosa“, Beograd
„Univerzitetska klinika“, Würzburg