Termoizolaterski i skelarski radovi

Termoizolaterski radovi – su najzastupljeniji radovi koje izvodi P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd u zemlji i inostranstvu, na postrojenjima termoelektrana, rafinerija i petrohemije, fabrikama cementa, gradskim toplanama, industrijskim hladnjačama, sportskim halama i drugim industrijskim i objektima za stanovanje.

Pri izvođenju izolaterskih radove strogo se pridržavamo ugovornih obaveza, zahteva iz postojeće tehničke dokumentacije naručioca, SRPS i EU standarda i normi iz ove oblasti i FESI I i II-smernica.

Pripremu materijala za ugradnju vršimo na licu mesta gde je moguće (stalne ili privremene radionice), ali i u opremljenoj Centralnoj radionici u Obrenovcu, gde se nalaze sve potrebne mašine i alati i magacin materijala. Sav materijal koji se ugrađuje je nezapaljiv i potpuno bezopasan za okolinu ljude i može se reciklirati.

 

 

 

 

Skelarski radovi – se izvode na svim većim postrojenjima u zemlji, a značajan obim posla se izvodi i u inostranstvu. P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd vrši montažu skele za potrebe izvođenja izolaterskih, građevinskih, mašinskih i elektro radova.

Uz montažu skele izrađujemo i projekte skele sa svom potrebnom dokumentacijom. P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd u svojim radovima koristi cevne skele sa spojnicama i modularnu skelu tipa Layher. Posedujemo oko 60.000 m2 modularne skele i oko 40.000 m2 cevne skele.

 

 

 

 

REFERENCA – IZOLATERSKO SKELARSKI RADOVI

  1. TERMOELEKTRANE :

I  U zemlji

Radovi:    kompletna izrada i montaža termičke izolacije u okviru remonata, investicionog i tekućeg održavanja ( termička izolacija elektrofiltera, kotlova, svih vrsta cevovoda , armature, posuda itd.)

TE “ Nikola Tesla – A“ ,  Obrenovac,  (2×210+3×315+300) MW
TE “ Nikola Tesla – B“ ,  Ušće kod Obrenovca,  (2×620) MW
TE “ Kostolac-A“,  Kostolac , (2×50+ 210) MW
TE “ Kostolac-B“,  Drmno kod Kostolca, ( 2×348) MW
TE “ Kolubara – A“, Veliki Crljeni , (3×32+55+110) MW
TE “ Morava – Svilajnac, (100) MW
TE “ Gacko “, Gacko – Rep.Srpska, (300) MW
TE “ Kosovo – A“, Obilić,  (60+120+3×200) MW
TE “ Kosovo – B“,  Obilić, (2×239) MW

Radovi: izrada i montaža kompletne  termičke izolacije turbine (suvi postupak)

TE “ Nikola Tesla – A“ ,  Obrenovac,  (2×210+3×315+300) MW
TE “ Nikola Tesla – B“ ,  Ušće kod Obrenovca, Blok II  620 MW
TE “ Gacko “, Gacko –  Rep.Srpska,  300 MW
TE “ Kostolac-A“,  Kostolac ,  Blok II  110 MW
TE “ Kostolac-A“,  Kostolac ,  Blok III  210 MW
TE-TO “ Novi Sad “, Novi Sad, Blok I  110 MW
TE “ Kolubara – A“,  Veliki Crljeni , Blok V  110 MW
TE “ Kosovo – A“, Obilić, Blok III 210 MW
TE “ Kosovo – B“, Obilić, Blok I 300 MW

           II  U  inostranstvu (Nemačka)

Radovi: izrada i montaža kompletne  termičke izolacije (tople i hladne)

TE “ Schwarze Pumpe “, (36×50) MW
TE “ Gorlitz “ , (2×210) MW
TE “ Boxberg “, (4×239) MW
TE “ Cotbus “, (3×300) MW

 

Skelarski radovi: Termoelektrana Moorburg
Termoelektrana Datteln

  1. RAFINERIJE NAFTE:

Radovi:  izrada i montaža termičke izolacije, investicije, tekuće održavanje i remont (termička izolacija kotlovskih postrojenja, reaktora, kolona, cevovoda, izmenjivača toplote, različitih vrsta rezervoara itd.)

“ Rafinerija Nafte Pančevo “ u Pančevu
“ Rafinerija Nafte Novi Sad “ u Novom Sadu
“ Rafinerija Nafte Beograd “ u Beogradu

 

  1. PROCESNA, HEMIJSKA, RUDARSKA I DRUGA INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

            I  U zemlji

Radovi: izrada i montaža termičke izolacije, investicije, remont i tekuće održavanje

“Messer Tehnogas“ – Postrojenje za razlaganje vazduha ASU Smederevo 2 i 3
“Hemijska Industrija Pančevo“ u Pančevu
“Potisje – Kanjiža“ u Kanjiži
“Hemijska Industrija Zorka“ u Šapcu
“Rudarsko topioničarski basen Bor“ u Boru
“Prva Iskra“ u Bariču
“Kombinat Kosovo“ u Obiliću
“Kombinat Trepča “ u Kosovskoj Mitrovici

           II U inostranstvu

Radovi: izrada i montaža termičke izolacije, investicije

“Hemijska industrija Lojna“ u Lojni – Nemačka
Petrohemijska industrija “Neratovice“ – Češka
Fabrika metanola i amonijaka “Marsa El  Brega“ – Libija

 

  1. ŽELEZARE

Radovi: kompletna termička izolacija, investicije (termička izolacija cevovoda, visoke peći ,opreme za čeličanu itd.)

“Metalurški Kombinat Smederevo“ u Smederevu
“Željezara Zenica“ u Zenici

 

  1. FABRIKE CEMENTA

Radovi:  kompletna termička izolacija, investicije i remonti (termo izolacija elektrofiltera i kanala, cikloni, sve vrste cevovoda itd.)

“Lafarge Beočinska fabrika cementa“ A.D.
Fabrika cementa u Kosjeriću
Fabrika cementa u Novom Popovcu
Fabrika cementa “Umag“ u Umagu
Fabrika cementa “ Pljevlja“ u Pljevljima
Fabrika cementa u Solinu kod Splita
Fabrika cementa “ Podsused“  u  Zagrebu
Fabrika cementa u Đeneral Jankoviću

 

  1. PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Radovi:  kompletna termička izolacija (topla i hladna), investicije

“Takovo“ u Gornjem Milanovcu
“Industrija piva Beograd“ u Beogradu
“Industrija piva“ u Jagodini
“Poljoprivredni kombinat“ u Peći
“Poljoprivredni kombinat Beograd“ u Beogradu
“Poljoprivredni kombinat“ u Dubrovniku

 

  1. KOTLOVSKA POSTROJENJA, TOPLOTNE PODSTANICE NA INDUSTRIJSKIM I STAMBENIM OBJEKTIM A

Radovi:  kompletna termička izolacija, investicije

“Tehnogas“ u Beogradu
“Goša“ u Smederevskoj Palanci
“Vojno – građevinska direkcija“ u Zemunu
“SUP“ u Beogradu
“Siporex“ u Tuzli
“Fabrika kablova“ u Jagodini
“Keramička industrija“ u Skoplju
“Kanarevo brdo“ stambeno naselje u Beogradu
“Fabrika šećera“ u Župi
“Prva Iskra“ u Bariču

 

  1. BOLNICE, KLINIKE

Radovi:  kompletna termička izolacija, investicije

           U  zemlji:        KBC  “Bežanijska  kosa “ – Beograd

U inostranstvu: “Univerzitetska klinika“ u Würzburg-u