Objekti i oprema

Sedište P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd je u moderno opremljenom poslovnom prostoru u Beogradu, u ulici Bačvanska br. 21. U ovom prostoru rade Izvršni odbor preduzeća, projektni biro, komercijala,  ekonomsko finansijski sektor i pravna, kadrovska i opšta služba.

Centralna radionica i centralni magacin (zatvoreni, natkriveni i otvoreni prostor) sa pripadajućim kancelarijskim i pomoćnim prostorom se nalaze u Industrijskoj zoni u Obrenovcu u neposrednoj blizini TENT A. Centralna radionica je opremljena velikim brojem mašina i uređaja neophodnih za obavljanje termoizolaterskih i limarskih radova. U centralnoj radionici se vrši izrada elemenata za izvođenje izolaterskih i šamoterskih radova većeg obima na industrijskim postrojenjima u zemlji.

 

 

 

 

U centralnom magacinu se nalazi rezerva materijala dovoljnog za izvođenje termoizolaterskih radova u standardnom remontu jednog termo bloka. Na otvorenom magacinskom prostoru je smeštena neangažovana skela. P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd raspolaže sa oko 60000m2 modularne skele tipa Layher i sa oko 40000m2 cevne skele sa spojnicama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ovom prostoru su smeštena teretna vozila, traktori, automobili, viljuškari i mašine neophodne za obavljanje naših delatnosti.

 

 

 

 

Na prostoru centralnog magacina je smeštena oprema za usisavanje praškastih, zrnastih i komadnih otpadnih materijala u industrijskim postrojenjima i objektima. Posedujemo dva kamionska industrijska usisivača sledećih karakteristika 240/125kW, 8100/3800 m³/hi9000/8800DaPa. Takođe raspolažemo sa 7 stabilnih industrijskih usisivača snage 37/55/110kW sa pratećim priborom i opremom i 9 manjih industrijskih usisivača snage 4/7kW.

 

 

 

Izvođenje radova na industrijskim postrojenjima za sve vreme trajanja ugovora se realizuje koristeći privremene objekate (kontejnere za kancelarijske, garderobne i sanitarne potrebe), privremene radionice i privremeni magacinski prostor.