Sertifikati i licence

P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd poseduje više međunarodnih i domaćih sertifikata i licenci:

Sertifikati usaglašenosti sa međunarodnim standardima:

Koji zajedno čine „Integrisani sistem menadžmenta“.

Velike licence za projektovanje i izvođenje radova na energetskim objektima: P052М1, I052М1 i I030М1, koje su izdate od strane nadležnog ministarstva.

Diplomirani mašinski i građevinski inženjeri, zaposleni u P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd poseduju 4 licence odgovornih projektanata (licence 310 i 330) i 4 licence odgovornih izvođača radova (410 i 430), izdatih od strane „Inženjerske komore Srbije“.

Ostali zaposleni poseduju sve potrebne sertifikate, dozvole i licence izdate od strane državnih institucija, strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija.