Sertifikati i licence

P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd poseduje više međunarodnih i domaćih sertifikata i licenci:

Sertifikati usaglašenosti sa međunarodnim standardima:

Koji zajedno čine „Integrisani sistem menadžmenta“.

Velike licence za projektovanje i izvođenje radova na energetskim objektima: П052М1, И052М1, И052Г1 i И030М1, koje su izdate od strane nadležnog ministarstva.

 

 

 

 

 

 

Diplomirani mašinski i građevinski inženjeri, zaposleni u P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd poseduju 10 licenci projektanata (licence 310, 330 i 333) i 11 licenci odgovornih izvođača radova (410,430 i 433), izdatih od strane „Inženjerske komore Srbije“.

Ostali zaposleni poseduju sve potrebne sertifikate, dozvole i licence izdate od strane državnih institucija, strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija.