Završni radovi u građevinarstvu

P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd izvodi ostale građevinske radove, kao što su montaža krovnih i fasadnih obloga od čeličnih i aluminijumskih limova i od sendvič panela.  Takođe izrađujemo kanale od čeličnih limova za klimatizaciju i transport otpada kao i montažu svih vrsta limenih obloga u građevinarstvu. Preduzeće se bavi i  projektovanjem i izvođenjem čeličnih i armirano-betonskih konstrukcija u građevinarstvu.

REFERENCE – LIMARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

OBJEKTI RAZLIČITE NAMENE

“Chemol“ fabrika maziva u Vrčinu – magacin
“Rafinerija nafte Pančevo“ u Pančevu – garderoba
“RTB BOR“ u Boru – konvektorska hala
“Sportski centar“ u Velikim Crljanima – bazen
“Službeni list“ u Beogradu – zgrada Sl. Lista
“Veterinarski Zavod“ u  Zemunu – sušara starog mlina
KBC “Bežanijska kosa“ u  Zemunu – kotlarnica
TE “Kosovo B“ u Obiliću – restoran društvene ishrane
EPS “Beograd“ – dispečerski centar EPS-a
GP “Trešnja“ – stambeni objekat
TUP “Avala“ – Motel “1000 Ruža“
TE “Nikola Tesla“ – A – magacin za čuvanje opreme
Kombinat ”Borovo” u Borovu