Šamoterski radovi

Od 2007. godine P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd počinje da ulaže u opremu i osposobljavanje i školovanje zaposlenih za izvođenje šamoterskih radova i od tada svake godine ugrađuje između 500.000kg i 2.500.000kg šamotnog materijala, koristeći nemačku opremu i atestirane materijale renomiranih stranih i domaćih proizvođača. Ovo je jedno od polja delatnosti privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd sa najbržim razvojem i velikom perspektivom.

Reference – šamoterski radovi

Zaposleni u P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd su izvodili radove na mnogim industrijskim objektima u zemlji i inostranstvu:

 • Termoelektrane i termoelektrane – toplane,
 • Industrija cementa
 • Industrija kreča,
 • Industrija stakla,
 • Industrija čelika,
 • Industrija cigle i crepa,
 • Industrija prerade nafte,
 • Hemijska industrija,
 • Toplane,
 • Šećerane.

Na navedenim industrijskim objektima izvršena je ugradnja vatrostalnih i termoizolacionih materijala na različitim delovima postrojenja:

 • Kotlovi termoelektrana i energana i industrijski kotlovi – ozid kotlova, recirkulacioni kanali, gorionici, rešetke za dogorevanje
 • Krečne peći, staklarske peći, visoke peći, tunelske peći, peći u rafinerijama,
 • Reaktori u hemijskoj industriji,
 • Roto peći, kalcinatori, cikloni i hladnjaci,
 • Sušare.

Najveći obim posla P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd ostvaruje na termoelektranama JP EPS-a.

Od 2008. godine P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd ugrađuje između 500.000  i 2.500.000kg šamotnog materijala godišnje, koristeći najsavremenije tehnike i opremu.