Projektovanje i inženjering

Izrađujemo tehničku dokumentaciju za potrebe izvođenja termoizolaterskih, šamoterskih i skelarskih radova, kao i završnih radova u građevinarstvu. Projektna dokumentacija se izrađuje u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji. Preduzeće zapošljava devet projektanata sa licencama 310, 330 i 333, a poseduje i veliku projektantsku licencu П052М1. P.D. „Izoprogres“ A.D. Beograd pruža kompletnu inženjering uslugu, počev od pripreme ponuda i ugovaranja, izrade i praćenja dinamičkih planova i planova kontrole kvaliteta, izrade i pribavljanja tehničke i atestne dokumentacije, upravljanje projektima izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije za poslove iz svojih delatnosti kao i puštanje postrojenja u rad, termovizijsko snimanje postrojenja itd. Preduzeće zapošljava deset inženjera sa licencama „odgovorni izvođač radova“ i poseduje velike licence И052М1, И052Г1 i И030М1.

Reference: Izrada tehničke dokumentacije

– Glavni projekat termičke izolacije parne turbine 308,5MW – TENT A Obrenovac,
– Glavni projekat termičke izolacije parne turbine 620MW TENT B,
– Glavni projekat izolacije kotla K1 na TE Kostolac A,
– Glavni projekat izolacije elektrofiltera na bloku A1 kotla K1 na TE Kostolac A,
– Glavni projekat termičke izolacije turbine K-200 – 130 snage 210 MW – suvim postupkom na TE Kostolac A,
– Glavni projekat termičke izolacije kanala hladnih dimnih gasova“ na TE „Kostolac A“, blok 210MW