Vesti

 • Zamena vatrostalnog ozida recirkulacionih kanala u okviru I faze revitalizacije bloka B2 u 2016-oj godini, TENT B. Ugrađeno: Šamotni materijal 1600t, vatrostalni čelik 63t.
 • Uspešno završen kapitalni remont u Rafineriji nafte Pančevo (S-2100, S-2200), gde su izvedeni skelarski, izolaterski i vatrostalni radovi (avgust – septembar 2016).
 • Urađen projekat termičke izolacije bloka B1 na termoelektrani TE Kostolac B Drmno.
 • Urađen projekat termičke izolacije gorionika ugljenog praha, kanala aero smeše, kanala sekundarnog vazduha i OFA kanala na bloku B1 na termoelektrani TE Kostolac B Drmno.
 • Uspešno završeni termoizolatersko skelarski radovi na kapitalnom remontu bloka B1 na TEKO B u Kostolcu (ugovor sa kineskom firmom „CMEC“), u okviru koga je urađeno 35.000 m2 nove izolacije, montirano i demontirano 70.000 m2 skele.
 • Uspešno završeni termoizolatersko skelarski radovi na kapitalnom remontu bloka A3 na TENT A u Obrenovcu, u okviru koga je urađeno 17200 m2 nove izolacije, montirano i demontirano 60000 m2 skele i ugrađeno ukupno 1102 tone šamotnog materijala (betona, čelika, vune…).
2014
 • U okviru remonta izvršena je zamena vatrostalnih konstrukcija na svih šest recirkulacionih kanala, rostu i na otvorima kotla.
 • Takođe u okviru remonta bloka A1 izvršena je kompletna zamena turbinske izolacije u količini od 800 m2. (maj – oktobar 2014)
 • Uspešno završen kapitalni remont bloka A5 na TENT A u Obrenovcu gde je uradjeno oko 16000 m2 termičke izolacije i 43000m2 skele.
 • Završen remont na bloku B1 na TENT B – Ušće.
 • U Januaru je održana obuka za rukovanje CNC mašinom za sečenje lima na kojoj je prisustvovalo 5 radnika Izoprogresa.
2012
 • U decembru 2012 je održan kurs tehničkog crtanja u programu Auto cad 3D na kome je obučeno 5 radnika.
 • Usvojen sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 (jun 2012)
 • Izoprogres se nalazi u završnoj fazi sertifikacije po standardu ISO 14001/2005 i u okviru tog procesa usvojena je nova Politika IMS [OVDE LINK NA PDF]
 • Počeo kapitalni remont TENT blok A5 (maj 2012)
 • Počeo kapitalni remont TE Kostolac blok B2 (april 2012)
 • Počeo kapitalni remont TENT blok B1 (april 2012)
 • Uspešno održano stručno osposobljavanje zaposlenih za limarske-termoizolaterske radove (mart 2012)
 • Održana redovna sednica skupštine akcionara (mart 2012)
 • Završeni izolaterski i skelarski radovi na novom vodotornju u LBFC Lafarge u Beočinu (februar 2012)
2011
 • Planirana je proslava povodom godišnjice privatizacije privrednog društva Izoprogres (dec. 2011)
 • U RN Pančevo su u toku skelarski i termoizolaterski radovi na III fazi rekonstrukcije FCC-a kao i na rekonstrukciji Pristaništa koje uspešno izvodimo u kooperaciji sa Termoelektrom iz Beograda (dec. 2011)
 • Trenutno su u toku radovi na termičkoj izolaciji vodotornja u BFC LAFARGE u Beočinu (dec.2011)
 • Započeta procedura uvođenja standarda ISO14001 – sistemi upravljanja zaštitom životne sredine (dec. 2011)
 • Završeni radovi na rekonstrukciji elektro-filtera (termoizolaterski i skelarski radovi) bloka B2 na TENT-B Ušće kraj Obrenovca (nov. 2011)
 • Uspešno završeni građevinski radovi (projektovanje i izvođenje betonske konstrukcije i sekundarne čelične ispune kao i fasadno i krovno pokrivanje hale klinkera) u BFC LAFARGE u Beočinu (sep. 2011)
 • Dobijen sertifikat sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001/2008 (jun 2011)
 • U procesu usvajanje Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu po standardu SRPS OHSAS 18001/2008 (maj 2011)
2010
 • Potpisan ugovor za termoizolaterske, skelarske i šamoterske radove u okviru rekonstrukcije bloka A6 – TENT Obrenovac (jun 2010)
 • Potpisani ugovori i počeli termoizolaterski radovi za godišnje održavanje na elektranama TENT A i TENT B – svi blokovi (april 2010)
 • Potpisan ugovor i u toku je izvođenje radova za godišnji remont na TENT A blokovi A1-A5 (mart 2010)
 • Potpisan ugovor i u toku je izvođenje šamoterskih radova za godišnji remont na TENT B blokovi B1-B2 (mart 2010)
 • U toku izvođenje termoizolaterskih i skelarskih radova na elektrofilterskom postrojenju bloka A6 (mart 2010)
 • Produžena važnost sertifikata SRPS ISO 9001/2008 (februar 2010)
 • Potpisan ugovor i u toku je izvođenje termoizolaterskih, limarskih i skelarskih radova za godišnji remont na TENT B blokovi B1-B2 (januar 2010)
 • Uspešno teku skelarski radovi firme „Izoprogres“ u Nemačkoj u Hamburgu (od februara 2010)
2009
 • Završeni šamoterski radovi na bloku B1 na termoelektrane TENT B (Jun 2009)
 • Završeni šamoterski radovi u okviru remonta na blokovima A2, A3 i A4 na TENT Obrenovac (Jun 2009)
 • Završeni izolaterski radovi u okviru remonta na blokovima A2, A3 i A4 na TENT Obrenovac (Jun 2009)
 • Proširenje obima sertifikata SRPS ISO 9001/2008. Sistem menadžmenta kvalitetom je sada primenljiv na izolaterske i skelarske radove na procesnim postrojenjima (maj 2009)
 • Osnovana zajednicka firma „GST – STEEL Izoprogres“ u saradnji sa nemackom firmom „GST-STEEL“ za pružanje skelarskih usluga. (mart 2009)
2008
 • Kupljena elektricna pneumatska torket mašina sa kompresorom za potreba šamoterskih radova (decembar 2008)
 • Kupljen kamionski industrijski usisivac tip „Disab Centurion P/9-1812 HT BLOW/VAC“. (decembar 2008)
 • Završeni termoizolaterski i šamoterski radovi u okviru prva faze rekonstrukcije bloka A6 na TENT Obrenovac (decembar 2008)